وبلاگ رسمی شرکت مهرادکو

بازرگانی و تولید مواد شیمیایی و غذایی

وبلاگ رسمی شرکت مهرادکو

بازرگانی و تولید مواد شیمیایی و غذایی

وبلاگ رسمی شرکت مهرادکو
شرکت مهراد تجارت بین الملل، فعال در زمینه واردات، تولید، خرید و فروش مواد اوبیه شیمیایی و غذایی

تلفن:5-43 16 3641 071

واحد فروش:
4110 033 0912 - 634 2300 0912 -
678 3008 0912

           دفتر مرکزی: شیراز، صدرا، بلوار ایران

         تلفن: 4-1643 3641-071    موبایل: 678 3008 0912

4110 033 0912 - 634 2300 0912